Välkommen

Du har kommit till en sida som väljer att vara minimalistisk. Dvs en sida som inte låter budskapet störas av något.

Sidans budskap – i koncentration – är budskapet att:

Gud älskar DIG!

Detta är evangelium! En befrielse i nutid och ett osvikligt hopp inför framtid och evighet.

Välkommen att ta del av en långsamt växande sid. Där jag som skriver vill vara lyhörd inför Guds ledning.

Be för mig, att jag lyssnar rätt – när jag skriver. Liksom jag ber för dig, att du hör rätt – när du läser.

/Bertil Rosenius