Tid till beslut

Att fatta beslut är livsnödvändigt. Det är en del av livets hjärtslag. Livet kräver oräkneliga beslut för att det skall kunna kallas liv. Vissa beslut måste ske snabbt, andra ger oss betänketid. Men gemensamt för dem är att innan vi fattat beslutet, är också det inte fattade beslutet ett “tills vidare” fattat beslut: Vi har valt att inte bestämma oss och därmed “stå” där vi är.

Livets i särklass viktigaste beslut, gäller frågan om evigheten. Det beslutet förbli ett ofattat beslut den dag vi passerar vårt livs gräns. Därmed blir detta icke-fattade beslut då ett beslut – utan att vi kanske nu inser det.

Att inte ta ställning till den gåva du nu räcks, blir en gång en förbrukad möjlighet – när din tid till beslut passerat.