Sverige – inte dömt och hjälplöst!

Läser man inlägg och kommentarer på sociala medier, kan man lätt drabbas av missmod. Vissa skribenter går över gränsen, i sin iver att ”väcka” människor. Så nitisk blir de, i det som de upplever som sitt ”kall”, att det resultat de åstadkommer, går vida utanför, ja tom kommer stå i opposition – till Guds ord – så som jag uppfattar det.

Våra olika kall, som kristna, har som gemensam nämnare, övertygelsen om att vi tror att det vi gör, gör skillnad. Därför att Kristus gått före, öppnat dörrar och förser med kraft, gör vi det gör, med framtidshopp – i Jesu namn. Tron på Guds möjligheter måste därför få genomsyra hela vårt kristna liv!

Guds möjligheter är Hans redskaps villighet och tro. Guds redskaps möjlighet, har sin legitimitet och kraft i Guds kallelse. Kontentan av detta är att Gud har gjort dig och mig till sina medarbetare – vilken nåd.

Vi får alltså inte låta oss slås ned av den pessimismens anda, som många troende sprider, när de ger uttryck för sin uppgivenhet via media som bloggar, Facebook, kommentarer mm. I stället skall vi uppmuntra varandra till förnyad tjänst för Herren och fråga Honom om vår plats i Hans plan. Tro att människor kan komma till tro på Gud! Tro att Sverige åter kan bli ett kristet land – ett exempel och möjlighet för människor från andra länder att möta Gud och komma till tro – Amen!

Hur sker detta?

Ja, det sker inte genom att proklamera att det råder en ofrånkomlig dom över Sverige – det finns de som hävdar detta. Det kan ske därför att: ”För Gud är allt möjligt”! Och det kommer att ske, när vi förstår:

  • hur ödesdiger situationen är för Sverige
  • böjer våra knän i bön för landet
  • tar upp det Kristi kors vi har fått nåden att bära
  • bär in det i alla de situationer vi har möjlighet att bära in det i

Vi har stora spännande utmaningar att möta – med Guds kraft – om vi bara tar Hans kallelse på allvar. Vi gör det i tron på Hans möjligheter och är beredda att pröva och ompröva allt av egen tankebyggnad och bekvämlighet.

Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. (Joh 9:4)

Kommentera


NOTIS: Alla kommentarer granskas innan de publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.