Sidans syfte

Upp Nu är en sida där jag vill lyfta fram vikten av att kristna engagera sig politiskt inför valet 2018. Sidan är partipolitiskt obunden! Jag avser inte stödja ngt enskilt parti, däremot ger blockpolitiken en hel del att fundera över… Alla partier har både plus och minus på sina program. Vad som är viktigt är att förstå hur de olika partierna ser på det som är grundsten i en kristens liv – tron på Gud och Guds Ord. Är detta viktigt för de jag skall rösta på, eller är de rent av motståndare till Gud och Hans Ord?

Gudstro och politik är  förenade i Jesu budskap om att behandla sin nästa som sig själv. Fungerande politik är sprungen ur Gudsordets kärleksbudskap, men politik frikopplad från Gudsordet, har aldrig fungerat och bestått.

Med Upp Nu vill jag engagera dig att ta ansvar för din nästa genom ett medvetet val 2018.

28 januari 2018

Bertil