Rösta eller inte rösta…

Det är många år sedan jag förvånades över uppståndelsen kring en troende som engagerade sig politiskt. Han hade fäst lappar under bilarnas torkarblad, då de stod på min dåvarande församlings parkering. Partiet han gjorde reklam för var KDS nuvarande KD. Hans agerande upplevdes av många som provocerande: ”Var han verkligen frälst – som engagerade sig politiskt.”

Guds Ord

Det finns – menar jag – inget Ord som ens vid försök till färgat tolkande, kan vändas att uppmana en troende att inte rösta. Två ord som ofta framhålls är:

Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. (Joh 15:19)

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. (1 Tim 2:1-2)

Att rösta är inte att leva av världen. Leva av och som världen, är att anamma världens syn på livets mening: Rikedom, framgång, njutning… Att be för överhet är fullkomligt riktigt och Bibliskt – alla behöver bli frälsta.

Men inget av dessa ord är skrivna för att styra vårt agerande inför demokratins möjligheter. Däremot finns Ord som bör aktivera oss att rösta:

“Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. (Matt 22: 35-40)

Historien

När väckelsen i Sverige tog fart, under sista halvan av 1800-talet, var Sverige ett land som höll på att gå under i en flod av framför allt dryckenskap. Det fanns inget politiskt system av dagens måtto, inte heller någon rösträtt.

Väckelsen skapade ett förändrat livsmönster för de väckta och ur detta föddes ett socialt engagemang för nästan. Politiker vill gärna framhålla att det var de som förändrade. Men många som studerat svenskt 1800-tal menar, med bestämdhet, att den sociala förändringen växte fram ur ett medvetet kristet engagemang, Sverige byggdes, på Gudsordets principer.

Det finns alltså inget historiskt försvar för att kristna inte skall rösta – tvärt om! Vi har ett ansvar att bevara Sverige kristet. Ur korset har Sverige fått kraft och möjlighet att ha och bjuda på social rättvisa. I ett demokratiskt samhälle, har vi som kristna möjlighet – förstå det som ansvar – att se till att de som ges rätten att styra, är de mest lämpliga – ur ett kristet perspektiv.

Att rösta – mer än en möjlighet

Jag vill att Guds Ord – evangeliet – skall få möjlighet att förmedlas och verka fritt. Jag vill att de som strävar för denna frihet, kommer i ställning att påverka den möjligheten. I vart fall, skall jag rösta så att de som vill motverka evangelium inte får mandat att göra det.

Jag betalar skatt till samhället, skatt som skall fördelas rättvist. Då är jag skyldiga att se till, att de får mitt bifall, som är bäst på att sköta denna syssla – i enlighet med ordet om att ”älska din nästa”.

Kommentera


NOTIS: Alla kommentarer granskas innan de publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.