“… planterade i Herrens hus”

(Ur Ps 92, vers 14)

Vilka vackra ord, att få vara –  planterad.

Detta är inget plantan själv åstadkommer.
Komposition och plantering ligger inte i växternas egen förmåga,
det är trädgårdsmästarens verk.

Han ger varje planta sin egen optimala uppgift.
Någon blir solitär.
Några bildar ett fång, en häck, en ljuvlig palett av färger.

Alla bilder ett budskap – bär ut en lovsång.

Ingen planta blir planterad förgäves.
En solitär är en solitär.
Om någon fattas, bland några,
– om än så liten – 
blir där trasighet.

Herrens hus är Guds hus,
Hans hus är nuet och evigheten.

Trädgårdsmästaren är Kristus,
Honom förutan uppstår kaos, förfall och slutlig förödelse.

Kristus planterar Guds hus,
så låt dig planteras.
Först när Kristus får plantera, 
kommer vi alla rätt i helheten.

Vårt liv blir till mening, 
när vi tillåter oss bli,
…planterade i Herrens hus.