Liv och hopp

“Finns det liv finns det hopp!”

Ett “kärt gammalt uttryck” – med dubbel sanning. För vill man greppa ett hopp, måste det finnas liv. Dvs – det finns inget hopp utan liv…

Som troende ges jag liv till hopp.

Inte ett hopp som bygger på egna förmågor, inte ett hopp som bygger på världens möjligheter, utan ett hopp som sträcker sig bortom mig själv och världen.

Jag bygger mitt liv på Gud. Det liv som ger mig rätt till oändligt och gränslöst hopp, är livet jag ges av Gud.