Ge inte upp

Jag upplever att jag har en speciell hälsning… ett ord är starkt kopplat till ordet “bröd” och det gäller en kallelse som Du fått.

Du upplever att Du just nu är i en ökenvandring. Och Du har kommit dit att Du nu är i frestarens fokus och inför hans lockelser. Han viskar till Dig: Ge upp!

Du hade en stark upplevelse, som ingen människa eller tiden egentligen kan ta ifrån Dig – även om också Du själv stundtals tvivlar. 

Du såg Hans väg för Ditt liv. Men Du lät dig föras ut på en annan vandring – och där föddes frö av tvivel. Du hindrade aldrig satan att vattna och nära detta tvivel och nu viskar han: Förneka Din kallelse – släpp taget!

Den hälsning jag har till Dig är rubrikens: Ge inte upp! Guds kallelse är inte struken ur ditt liv!

För att Du skall förstå att detta är till Dig – får Du ett speciellt bibelord:

”Människan lever inte allenast av bröd.”

Jesus uttalar dem i Matt 4:4 och Du vet vad orden betydde och betyder.

Därmed har jag gjort vad Herren manat mig till. Nu får Herren ta denna hälsning och lägga den i Din väg – Amen!