Från alternativen till Svaret

Har du sökt i alla alternativen?
Prövat Yoga, New Age, Nyandlighet – och mycket mer?
Då vill jag berätta något – något mycket, mycket viktigt!

Du har sökt fel! Eller kanske skall jag uttrycka det så här:
Du har med längtan sökt bland ALTERNATIVEN,
men missat det enkla SVARET!

Jesus Kristus – Guds Son – är inte ett alternativ!
Han är Guds – alltets Faders – enda och evigt hållbara Svar!