Ditt livsblad

Varje dag är ett oskrivet blad,
det är Du som skriver det.

Du har inte rätt att förändra andras och andra inte ditt,
Du äger bara – men fullt ut – ditt eget!

Du kan skylla andra för att redan ha fyllt Ditt blad,
med den rätten har Du gett dem – och ger dem.

Bryt deras rätt, ta den tillbaka.
Be Gud att Han visar Dig och hjälper Dig skriva
det som – trots andras krav – är Ditt eget livsblad.