Cookie policy

Allmänt

Cookies används normalt för att maximera en besökares upplevelse på en webbplats. Den kan ex spara Ditt lösenord, om sådant begärs, eller minnas Ditt vala av färger och utseende – om detta är valbart.

Cookies spara normalt i din webbläsares minne. Men Du kan ofta välja att blockera cookies generellt, att få ett meddelande var gång en webbplats försöker lägga till en cookie, liksom att Du kan välja att i efterhand radera cookies manuellt. Exakt hur dessa val görs, skall framgå av manualen till Din webbläsare.

Men kom ihåg! De flesta cookies är värdefulla, raderar Du alla är det stor risk att Du förlorar Dina lösenord och inställningar Du gjort sedan tidigare. På de flesta webbläsare kan Du radera cookies från enskilda sidor separat, eller alla, med ett och samma klick.

OBS! Tänk på att samtliga cookies – med lösenord och inställningar – ofta raderas när ”All historik” raderas…

Specifikt för ”Upp Nu!”

Sidan har cookies för statistik. Med denna statistik som grund, kan jag se hur många unika besökare sidan haft per tidsenhet. Hur många olika inlägg dessa besökare tittat på, samt därmed också vilka inlägg som besökarna upplever som mest intressanta not).

Vidare är just informationen om att sidan vill lägga cookies till din webbläsare en cookie i sig… När du klickat på ”OK” knappen, raderas meddelandet och Du slipper se det igen under en förutbestämd tid. Denna ”service” står en lite cookie för som, när av mig vald tid gått ut, på nytt påminner Dig om att Du skall vara medveten om detta med cookies.

Radera Du denna sidas cookie – ensamt eller i grupp med alla andra – får Du på nytt meddelandet om cookies – som Du måste klicka ”OK” på för att det skall försvinna – då Du nästa gång besöker sidan.

Du kan alltid återkalla ditt accepterande av Cookies här: ÅTERKALLA eller i policymeny ovan.