Kanske dags att inse…

  • … att SD inte är ngt nazist- eller rasistparti.
  • … att SD är ett vanligt parti – med ovanligt bra partiprogram.
  • … att smutskastningen från övriga partier snarare är utslag för ovilja att dela makt, än att ”skydda” Sverige från ett extremparti.

Den sista punkten visar att de partier, som utestänger SD, är mer intresserade av sina egna positioner, än av Sveriges bästa.