Böneutrop vs religionsfrihet

Inte kan man väl åberopa religionsfrihet som grund för att få tillstånd till böneutrop. Ett böneutrop blir ju en påtvingat religiös förkunnelse och inte ett fritt val. Inget du kan ”stänga av” eller säga ”nej” till.

Ngn kan självklart då tycka om våra kyrkklockors ringade och jag förstår initialt argumentet. Men här finns då motargument.

Kyrkklockorna har använts i Sverige i århundraden och är en del av det svenska. Dessa klockor har förutom ett tidsbestämt ringande, också förmedlat bud om krig, fred och andra viktiga händelser. De har i sig aldrig med ord – vokabulärt – hävdat ngt, utan enbart påmint eller varnat.

Böneutropet har – förutom att påminna om tid – också en helt annan karaktär och syfte.

Det är både en verbal bön och ett verbalt manifesterande som alla tvingas lyssna till OCH har – sist men inte minst – en andlig dimension!

En direkt översättning av böneutropet – enl en före detta imam lyder:

Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.

När detta får ropas ljudligt över en stad proklameras (utropas) islam över staden.

Detta är den uppenbara karaktären och syftet.

Sedan finns dessutom – självklart – en andlig dimension i att islam – religionen som inte erkänner att Jesus är Guds Son och enda vägen till frälsning – proklamerar sig i staden. När islam proklameras över en stad, proklameras något helt annat än den frid som Jesus Kristus bjuder oss. Ja, man kan nästan ana hur ett böneutrop blir en andlig krigsförklaring mot Jesus Kristus.

Det är dårskap för henne (den oandliga människan) och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 1 Kor 2:14

Dvs, “världens barn” förstår inte detta, men vi får aldrig rycka på axlarna inför vad som sker i vår tid. Böneutrop är inte religionsfrihet – utan religionstvång. Men inte bara det, det är en antikristlig andemakts stridsrop!

Kommentera


NOTIS: Alla kommentarer granskas innan de publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.