Bön för Sverige

Ibland kan vår ”bön för Sverige” bli orkerslöst flummig. ”Jag ber för Sverige – amen!” Vi upprepar det nästan mekaniskt, Gud välsigna Sverige, Gud väck Sverige. Men kanske kan vi göra vår bön djupare…

Jag menar, att det är bra om vi alla försöker bli mer medvetna i vår bön. Om Gud hör mindre på kort bön och mer på en lång och stormig bön vill jag inte fundera över här. Men jag vill hjälpa mig själv och oss alla att peka på konkreta behov, konkreta möjligheter och därmed konkreta, specifika böneämnen, där vi kan gå djupare i medveten bön för Sverige.

Detta är inte avsett att vara en prefabricerad bönelista. Men en uppmuntran och tankeväckare för vår bön för Sverige. Rubrikerna kommer säkert att utökas med tiden och har du ngt att lägga till, så hör av dig. Kontakta mig via de möjligheter du hittar under rubriken ”Kontakt”, i menyn ovan.


Människors frälsning

Här är alla ord överflödiga.

Valet

Valet är ett självklart böneämne. Sverige är på väg bort från att vara ett land byggt på kristen grund.

Islam sätter, med sina muslimer som agitatorer, ogenerat, okritiserat och oförskylt andliga avtryck på Sverige.
Hinduism försöker, via dold agenda, erövra landet via yoga och mindfullnes.

Sverige behöver troende, vakna politiker, som förstärker och bygger landet på uttalad och praktiserad kristen grund!

Vi behöver fler frälsta politiker, med mod och kraft att stå på Guds Ord.

Migrationsverket

I dag, vid min morgonstund med Herren, talade Han till mig om vikten av att denna myndighet i våra dagar fungera optimalt. Sverige är ett land som har stor möjlighet att ge hjälp åt verkligt behövande. Men hjälpen måste fungera och inte bara kosta: tid, pengar, ovisshet och otrygghet, både för de som behöver hjälp och för landets egna medborgare.

Migrationsverkets personal – i alla positioner – behöver vår förbön och fler frälsta medarbetare.

Försäkringskassan

Denna myndighets agerande går ofta stick i stäv med landets medborgares förväntan. Vårt sätt att förstå rätt och rättvisa kommer allt oftare i konflikt med F-kassans beslut och agerande. Myndighetens agerande måste ske utifrån våra (kommande) folkvalda politikers vilja, som ska reflektera folkets vilja.

Försäkringskassans personal – i alla positioner – behöver vår förbön och fler frälsta medarbetare.

Skolpersonal och skolelever

Många larm rapporter når oss via olika nyhetskanaler. Där beskrivs hur många ungdomar mår psykiskt dåligt och att samhällets resurser inte räcker till. Jag tror att en stor del av dagens otrygghet är ett resultat av en påtvingade frihet och normlöshet.

Eleverna i våra skolor behöver den trygghet och stabilitet som tro på Bibelns ord erbjuder.