Fiasko-regering

Ja det är stor risk för en sådan!

SD drar nu om M och blir det näst största partiet i Sverige. Om detta skulle stå sig vid ett extravalet, är inte hugget i sten, men risken/möjligheten finns. Hur kommer nu ”de renhjärtade” att reagera? Med extraval eller fiasko-regering.

För landets och demokratins bästa måste SD få komma in i gemenskapen. Alternativen är eg annars bara två – som jag ser det – som eg bara blir ett.

Extraval, vilket ”de renhjärtade” “borde” vara rädda för, när SD bara blir större och större.

Fiasko-regering, dvs en regering bildad i panik, för att snabbt låsa ute SD. En regering som inte överlever mer än någon månad. Då blir det extraval och SD blir troligen riktigt, riktigt stora.

Så ”kära” Annie och Lars – gör något vettigt nu! Erkänn att det inte är ni som bestämmer över folket, folket bestämmer över er – för det är väl ännu demokrati som gäller i Sverige?

V-dagen

Den som gjort sin röst hörd, är inte passivt medskyldig!

Jesus ger oss följande: “Älska Gud över allt annat och din nästa som dig själv.”

Vad jag har fått ta del av, och som min nästa behöver framför allt annat, är evangelium. Evangelium, är i många länder ngt mycket kontroversiellt, så pass, att det inte ens är tillåtet att nämna, än mer, är det förbjudet att predika. Sverige är ett fritt land – fritt också inför möjligheten att förmedla evangelium.

Mitt bästa, min nästas bästa,  – dvs budskapet om Guds stora nådefulla kärlek och vägen till Honom,  Jesus Kristus – ÄR evangelium. Jag ser det som min kristliga uppgift idag att rösta, och att rösta så, att evangelium får förbli i frihet.

Svensk demokrati – observera att den är bredare en enbart SD – är en garant för detta. Socialism innebär  bl.a. “frihet” från Gud, upphöjandet av det mänskliga – sekulär humanism.

Valet idag är djupast sett ett val mellan evangelium och sekulär humanism. Jag tänker idag inte var passivt medskyldig, till att den sekulära humanismen ges makt över evangeli frihet.

Hur tänker DU agera?