ICHTHYS 

ett skyddat kristet samtalsrumKristen tro, som är Bibliskt förankrad, hamnar allt mer i opposition till normer som media och viss kristen förkunnelse förmedlar. Budskap via nyhetsrapporteringar,  predikningar, ja tom barnprogram, söker i accelererande takt, rasera Guds uttalade vilja och avsikt. 


Stundtals bedriver man aktiv krigsföring, Hans Ord utmålas som: hämmande, begränsande, förtryckande osv. 


Ofta sker det dock betydligt mer sofistikerat. Man lindar in budskapen i begrepp som kärlek och frihet. I kontext infogas sedan korta Bibelcitat - ryckta ur sitt sammanhang. Man söker övertyga att man har stöd i Bibeln.


Hur skall vi som Kristustroende, i denna högljudda och ofta glamorösa process, kunna uppmuntra varandra att följa Guds Ord. Vi skall inte tjafsa med "världen" om synder, i "världen", skall vi predika evangelium! Men vi uppmanas uppmuntra och vägleda varandra, i kärleksfull och positiv anda.


ICHTHYS - www.ichthys.nu - är ett "samtalsrum". Där kan vi som vill söka vara Bibeltrogna, förtroendefullt samtala om lärjungaskapet, utanför allmänningar som: Facebook, öppna gästböcker eller öppna bloggar. 


ICHTHYS är ingen protest mot öppna kristna bloggar! www.ichthys.nu är ett komplement, en ny struktur för samtal - en ytterligare möjlighet. 


När du registrerat dig, får du ett personligt lösenord till sidan och kan läsa inlägg, kommentera inlägg och skicka hälsningar i gästboken. Det finns också möjlighet att bidra med egna inlägg.


www.ichthys.nu

ett skyddat kristet samtalsrum